Zkratky v urologii

 • BHP - benigní hyperplazie prostaty
 • BCG - Bacillus Calmette-Guerin - očkovací látka
 • BK - Bacillus Kochus - původce TBC
 • BPH - benigní prostatická hyperplazie
 • Bpn. - bez potologického nálezu
 • Ca - karcinom
 • CSK - cystoskopie
 • Dg. - diagnóza
 • DM - diabetes mellitus
 • D.p. - dle potřeby
 • DRV - digitální rektální vyšetření - tj. PR
 • DSSL - dynamická sekvenční scintigrafie ledvin
 • IVU - intravenozní vylučovací urografie
 • ED - erektilní dysfunkce
 • ESWL - Electro Schock Wave Lithotrypsi - tj. LERV
 • FW - sedimentace erytrocytů
 • G - grading
 • CH - Charriere - stupnice dle Charriera - obvod katetru
 • IFEE II
 • IPSS - International prostata symptom score
 • KI - kontraindikace
 • KPS - kalichopánvičkový systém
 • LERV - litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
 • LUTS - Low urinary tract symptoms
 • MV - metabolické vyšetření (ministerstvo vnitra)
 • NMR - nukleární magnetická rezonance
 • ONM - oddělení nukleární medicíny
 • PBP - punkční biopsie prostaty
 • PE - prostatektomie
 • PEK - perkutánní extrakce konkrementu
 • PR - per rectum - tj. DRV
 • PNF - pyelonefritis
 • PSA - prostata specifický antigen
 • fPSA - free (volný) prostata specifický antigen
 • tPSA - total (celkový) prostata specifický antigen
 • Pves - tlak v močovém měchýři při cystometrii
 • RAPE - radikální prostatektomie
 • RCC - renal cell carcinoma
 • RTG - rentgen
 • STD - sexuálně přenosné choroby
 • TBC - tuberkulóza
 • TRUS - transrektální ultrasonografie
 • TUR - transuretrální resekce
 • TURM - transuretrální resekce močového měchýře
 • TURP - transuretrální resekce prostaty
 • UCSK - uretrocystoskopie
 • UD - urodynamické vyšetření
 • UFM - uroflowmetrie
 • URS - ureterorenoskopie
 • UTZ - USG - ultrazvuk - sono - ultrasonografie
 • Q max. - maximální průtok při UFM
 • Q stř. - průměrný průtok při UFM

%?UTF-8?Q?Upozornění: Co nejdříve opravt%?UTF-8?Q?e nastavení poštovního klienta %?UTF-8?Q?/ Warning: Fix your email client settings as soon as possible

 
logo
Sledujte nás: Facebook Twitter Blog
ikona Stále využíváte služby staré platformy
 
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
 
během technické kontroly jsme zjistili, že poštovní klient připojený k Vaší schránce hlaska@kania.info stále využívá servery protokolů imap na staré platformě. Změnit nastavení poštovního klienta můžete například pomocí tohoto návodu.
Využití serverů je souhrnné za posledních 24 hodin. Pokud jste servery během této doby změnili, můžete tuto informaci považovat za bezpředmětnou.
Prosíme, abyste si služby co nejdříve přenastavili na novou platformu a zabránili tak jejich výpadku. Potřebujete-li s nastavením poradit, můžete obrátit na naši zákaznickou podporu.
 
Tým Active24
 
ikona You are still using old platform services
 
Dear customer,
 
during a technical check, we found out that email client connected to your mailbox hlaska@kania.info is still using servers of imap protocols on the old platform. You can change the settings of the mailbox client with the help of this tutorial.
The mailbox usage was checked in the past 24 hours. If you have changed the servers during that time frame, you can disregard this information.
Please set up your services to the new platform as soon as possible in order to avoid a service outage. If you need help with the setup, you can contact our customer support.
 
Team Active24
 
 
phone+420 234 262 000 mailhelpdesk@active24.cz webfaq.active24.com/cz/ web centrumcustomer.active24.com