Zkratky v urologii

 • BHP - benigní hyperplazie prostaty
 • BCG - Bacillus Calmette-Guerin - očkovací látka
 • BK - Bacillus Kochus - původce TBC
 • BPH - benigní prostatická hyperplazie
 • Bpn. - bez potologického nálezu
 • Ca - karcinom
 • CSK - cystoskopie
 • Dg. - diagnóza
 • DM - diabetes mellitus
 • D.p. - dle potřeby
 • DRV - digitální rektální vyšetření - tj. PR
 • DSSL - dynamická sekvenční scintigrafie ledvin
 • IVU - intravenozní vylučovací urografie
 • ED - erektilní dysfunkce
 • ESWL - Electro Schock Wave Lithotrypsi - tj. LERV
 • FW - sedimentace erytrocytů
 • G - grading
 • CH - Charriere - stupnice dle Charriera - obvod katetru
 • IFEE II
 • IPSS - International prostata symptom score
 • KI - kontraindikace
 • KPS - kalichopánvičkový systém
 • LERV - litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
 • LUTS - Low urinary tract symptoms
 • MV - metabolické vyšetření (ministerstvo vnitra)
 • NMR - nukleární magnetická rezonance
 • ONM - oddělení nukleární medicíny
 • PBP - punkční biopsie prostaty
 • PE - prostatektomie
 • PEK - perkutánní extrakce konkrementu
 • PR - per rectum - tj. DRV
 • PNF - pyelonefritis
 • PSA - prostata specifický antigen
 • fPSA - free (volný) prostata specifický antigen
 • tPSA - total (celkový) prostata specifický antigen
 • Pves - tlak v močovém měchýři při cystometrii
 • RAPE - radikální prostatektomie
 • RCC - renal cell carcinoma
 • RTG - rentgen
 • STD - sexuálně přenosné choroby
 • TBC - tuberkulóza
 • TRUS - transrektální ultrasonografie
 • TUR - transuretrální resekce
 • TURM - transuretrální resekce močového měchýře
 • TURP - transuretrální resekce prostaty
 • UCSK - uretrocystoskopie
 • UD - urodynamické vyšetření
 • UFM - uroflowmetrie
 • URS - ureterorenoskopie
 • UTZ - USG - ultrazvuk - sono - ultrasonografie
 • Q max. - maximální průtok při UFM
 • Q stř. - průměrný průtok při UFM