Lékaři a sestra

Lékař - MUDr. Marek Kania

 • 1989 - Absolutorium LF UJEP Brno
 • 1989 - 2000 sekundární lékař Urologické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 1991 - člen ČLK
 • 1993 - I. atestační zkouška z urologie
 • 1995 - licence - osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor urologie
 • 1997 - kurz v urodynamice a sonografii
 • 1998 - II. atestační zkouška z urologie
 • 1999 - 2010 - člen představenstva Okresního sdružení České lékařské společnosti ve Znojmě
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného garanta pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře pro obor urologie
 • 2000 - licence - oprávnění k výkonu funkce odborného zástupce nestátního lůžkového zařízení pro obor urologie
 • 2003 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2006 - Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru urologie a způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru urologie
 • 2008 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • 2011 - Certifikát akreditace kvality v systému uznání kvality specializované ambulantní péče
 • 2015 - 2020 člen Čestné rady Okresního sdružení České lékařské komory

Urologická ambulance

Lékař - MUDr. Jan Vašinka, FEBU

 • 2011 ukončení oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
 • 2011 člen České lékařské komory, České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti
 • 2011 lékař Urologického oddělení a Centrálního příjmu Nemocnice Znojmo
 • 2014 ukončení základního urologického kmene
 • 2016 stáž na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 2016 zkoušky European Board of Urology
 • 2016 česká atestace v oboru urologie

Urologická ambulance

Zdravotní sestra - Blažena Březinová

 • 1988 - Střední zdravotní škola ve Znojmě
 • 1988 - Kojenecký ústav Znojmo
 • 1991 - Onkologické oddělení ONSP Znojmo
 • 1993 - 1996 Jednotka intenzivní péče dětského oddělení ONSP Znojmo
 • 2004 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., které ji opravňuje k titulu Registrovaná zdravotní sestra
Urologická ambulance

%?UTF-8?Q?Upozornění: Co nejdříve opravt%?UTF-8?Q?e nastavení poštovního klienta %?UTF-8?Q?/ Warning: Fix your email client settings as soon as possible

 
logo
Sledujte nás: Facebook Twitter Blog
ikona Stále využíváte služby staré platformy
 
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
 
během technické kontroly jsme zjistili, že poštovní klient připojený k Vaší schránce hlaska@kania.info stále využívá servery protokolů imap na staré platformě. Změnit nastavení poštovního klienta můžete například pomocí tohoto návodu.
Využití serverů je souhrnné za posledních 24 hodin. Pokud jste servery během této doby změnili, můžete tuto informaci považovat za bezpředmětnou.
Prosíme, abyste si služby co nejdříve přenastavili na novou platformu a zabránili tak jejich výpadku. Potřebujete-li s nastavením poradit, můžete obrátit na naši zákaznickou podporu.
 
Tým Active24
 
ikona You are still using old platform services
 
Dear customer,
 
during a technical check, we found out that email client connected to your mailbox hlaska@kania.info is still using servers of imap protocols on the old platform. You can change the settings of the mailbox client with the help of this tutorial.
The mailbox usage was checked in the past 24 hours. If you have changed the servers during that time frame, you can disregard this information.
Please set up your services to the new platform as soon as possible in order to avoid a service outage. If you need help with the setup, you can contact our customer support.
 
Team Active24
 
 
phone+420 234 262 000 mailhelpdesk@active24.cz webfaq.active24.com/cz/ web centrumcustomer.active24.com